Obchodní podmínky

I. Podmínky semináře

Učiněním závazné objednávky souhlasí účastník se storno podmínkami a dalšími podmínkami uvedenými na této stránce.

II. Zrušení závazné objednávky a storno podmínky

Pokud zrušíte svoji závaznou objednávku více než 14 dní před zahájením semináře,je zrušení bezplatné.

Pokud zrušíte svoji závaznou objednávku 14 dní  před zahájením kurzu, je uhrazená záloha nevratná.

III. Zrušení semináře

Pořadatel si vyhrazuje právo z organizačních důvodů seminář zrušit. V takovém případě budou přihlášení účastníci bezodkladně informováni a budou jim vráceny účastnické poplatky v plné výši.

IV. Ochrana osobních údajů

Závazným přihlášením na seminář dává účastník pořadateli právo zařadit jeho e‑mailovou adresu do adresáře pro posílání občasného newsletteru. Toto právo může účastník kdykoliv zrušit jednoduchým odhlášením se z odběru newsletteru.

Účastník souhlasí s pořízením krátkých obrazových, zvukových a video záznamů v průběhu semináře za účelem dokumentace pro organizátora semináře. Tyto záznamy jsou pořizovány velmi šetrně a diskrétně, a pouze po předchozím upozornění.

Pořadatel se zavazuje neposkytnout osobní údaje třetí osobě.

V. Sebeodpovědnost

Závaznou přihláškou účastník automaticky souhlasí s tím, že se semináře účastní dobrovolně a výhradně na svou vlastní zodpovědnost. Bere na vědomí, že seminář není náhradou lékařské péče, včetně psychoterapeutické. V případě, že v současné době podstupuje jakýkoliv druh lékařské, psychoterapeutické nebo psychologické léčby, je na jeho odpovědnosti informovat ošetřujícího lékaře nebo psychoterapeuta o účasti na semináři. Zná důkladně svůj zdravotní stav a ten mu nebrání v účasti na semináři, není intoxikován žádnou návykovou látkou. S ohledem na svůj zdravotní a psychický stav  zvážil vhodnost účasti na semináři. Bere na vědomí, že během semináře se mohou objevit emocionálně, nebo fyzicky náročné situace, neboť semináře jsou sebepoznávací a prožitkové.

Účastník bere na vědomí, že lektor je oprávněn ze závažných důvodů ukončit jeho účast na semináři. Prohlašuje, že v současnosti není nijak psychoterapeuticky, psychiatricky, nebo obdobně lékařsky léčen. Za své jednání během semináře je plně zodpovědný, včetně chování k ostatním osobám. Veškerými případnými doporučeními se řídí dle svého uvážení a s plnou odpovědností za své chování a zdraví. Pokyny lektora jsou pouze návrhy, kterými se každý účastník řídí podle vlastního uvážení. Pokud se v průběhu semináře rozhodne odejít bez závažných důvodů (nemoc atp.) platba za seminář mu nebude vrácena.

Dále bere na vědomí, že za cennosti, které si přinese s sebou, nese sám zodpovědnost.

VI. Změna podmínek

Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek. Tyto obchodní podmínky byly naposledy aktualizovány dne 26.02.2023.